O nas

Spółka Baltic Brokers rozpoczęła swoją działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego w marcu 2021 roku w oparciu o Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego nr 2600/21. Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu z sumą gwarancyjną
w wysokości 1.924.560 euro. Siedziba naszej firmy znajduje się w Gdańsku.

Kadra zarządzająca

Magdalena Kotwicka

Prezes Zarządu

Broker Ubezpieczeniowy

Ukończyła Prawo na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.

Z rynkiem ubezpieczeniowym związana od roku 2007.

W roku 2009 została wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych, po zdanym egzaminie przed Komisją Nadzoru Finansowego.

W Warszawie, a później w Gdańsku zdobywała doświadczenie w międzynarodowych korporacjach brokerskich.

Od marca 2021 roku Prezes Zarządu, Broker Ubezpieczeniowy w Baltic Brokers Sp. z o.o. w Gdańsku.

Piotr Kotwicki

Dyrektor Zarządzający

Broker Ubezpieczeniowy

Ukończył Zarządzanie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Z rynkiem ubezpieczeniowym związany od roku 2006.

W roku 2009 zdał pozytywnie egzamin brokerski przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Swoje doświadczenie zdobywał w międzynarodowych korporacjach brokerskich w Warszawie, a później w Gdańsku.

Od marca 2021 roku Dyrektor Zarządzający, Broker Ubezpieczeniowy w Baltic Brokers Sp. z o.o. w Gdańsku.

Tomasz Słodkowski

Dyrektor ds. Klientów Kluczowych