Co robimy?

Co robimy?

 • Na mocy udzielonego pełnomocnictwa reprezentujemy interesy klienta przed towarzystwami ubezpieczeniowymi.
 • Naszymi klientami są m.in. jednostki samorządu terytorialnego, firmy budowlane, projektowe, deweloperskie, produkcyjne, transportowe i handlowe.
 • W zależności od potrzeb tworzymy konsorcja brokerskie i współpracujemy z wiodącymi na rynku polskim firmami brokerskimi.

W czym się specjalizujemy?

Nasza specjalizacja to:

 • ubezpieczenia mienia,
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w tym:
 • ubezpieczenie oc członków zarządu i rad nadzorczych,
 • ubezpieczenie oc z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia,
 • oc zawodowe,
 • ubezpieczenia finansowe,
 • ubezpieczenia środowiskowe,
 • ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych,
 • ubezpieczenia procesów inwestycyjnych,
 • ubezpieczenia ryzyk podatkowych,
 • grupowe ubezpieczenia na życie,
 • ubezpieczenia komunikacyjne flot pojazdów.