Jak działamy?

Etap I

  • Kwestie formalne – na tym etapie informujemy o zakresie i zasadach współpracy oraz dostarczamy niezbędne dokumenty.
  • Audyt i analiza potrzeb – oceniamy funkcjonujące w przedsiębiorstwie programy ubezpieczeniowe, analizujemy ich skuteczność i dopasowanie do indywidualnych potrzeb.
  • Survey – w zależności od potrzeb możemy przeprowadzić ocenę inżynierską w kluczowych lokalizacjach.
  • Koncepcja i projektowanie optymalnych rozwiązań – w oparciu o zebrane  informacje płynące z dokonanych audytów/analiz, przygotowujemy koncepcję „szytego na miarę” programu ubezpieczeniowego.  

Etap II

  • Przygotowanie i rozesłanie zapytań ofertowych na rynek – tworzymy slip brokerski, który rozsyłamy do ubezpieczycieli w celu uzyskania ofert.
  • Analiza ofert i ich negocjacje – analizujemy złożone oferty, negocjujemy warunki i zakres ochrony w celu uzyskania najlepszych rozwiązań rynkowych.
  • Rekomendacja brokerska – opracowujemy rekomendację brokerską z uwzględnieniem porównania najkorzystniejszych ofert.
  • Zawarcie umów – w oparciu o pełnomocnictwo brokerskie doprowadzamy do zawarcia umów ubezpieczeniowych.

Etap III

  • Obsługa umów ubezpieczenia – nadzorujemy terminowość rozliczeń, dbamy o aktualność polis.
  • Zarządzanie procesem likwidacji szkód – koordynujemy przebieg procesu likwidacji szkód, od momentu zgłoszenia zdarzenia do ubezpieczyciela, aż do wydania decyzji w sprawie odszkodowania.